Show video description

Ke Arah Transformasi, Program Hati Akar Umbi Tagih Kerjasama NGO

KUALA LUMPUR: Kerjasama berterusan Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita (NCWO) dengan badan bukan kerajaan (NGO) diperlukan untuk memahami isu dan transformasi lebih jitu bagi memperkasakan wanita dan kanak-kanak perempuan di negara ini.

Published: 25 August 2016 10:18:27 AM
Programme: Lensa 2016
Keyword: keyword is not available